قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۶۹۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
مشهد
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۵۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آتا

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۵۷۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
مشهد
ساعت حرکت: ۱۷:۱۰

۵۰۰,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

آتا

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۵۷۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
مشهد
ساعت حرکت: ۱۷:۱۰

۵۳۹,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آتا

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۵۷۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
مشهد
ساعت حرکت: ۱۷:۱۰

۵۷۸,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آتا

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۵۷۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
مشهد
ساعت حرکت: ۱۷:۱۰

۶۱۶,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر