قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

زاگرس

شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
شماره پرواز: ۴۱۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
مشهد
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۷۷۰,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

زاگرس

شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
شماره پرواز: ۴۱۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
مشهد
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۸۷۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

زاگرس

شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
شماره پرواز: ۴۱۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
مشهد
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۷۷۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر