قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۶۹۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
مشهد
ساعت حرکت: ۱۷:۴۰

۹۵۷,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: I۳۵۷۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۲۰

۱,۱۷۸,۰۵۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۵۷۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۲۰

۱,۱۷۸,۰۵۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر