قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
شماره پرواز: ۲۳۵
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۱۰

۱,۰۷۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
شماره پرواز: ۳۴۹۱
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۱,۰۷۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
شماره پرواز: IV۶۹۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۶۷۳,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
شماره پرواز: ۶۹۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۶۷۳,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
شماره پرواز: ۶۹۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۶۶۳,۴۸۹ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
شماره پرواز: ۶۹۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۶۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر