قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۲۷
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
15:40
تهران

۵۵۹,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
15:40
تهران

۳۸۹,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۱۲۹۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
18:10
تهران

۴۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
18:15
تهران

۶۱۵,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
18:15
تهران

۴۹۳,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:15
تهران

۳۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:15
تهران

۴۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:15
تهران

۳۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:15
تهران

۴۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:15
تهران

۳۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:15
تهران

۳۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

ساها

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۱۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:30
تهران

۳۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۳۷۸۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
22:10
تهران

۳۴۶,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
22:20
تهران

۳۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۱۰۸۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
22:30
تهران

۴۰۸,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر