قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره پرواز: ۳۹۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:45
تهران

۲۴۰,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره پرواز: ۱۲۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
20:45
تهران

۱۸۱,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره پرواز: ۶۲۹۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
21:00
تهران

۱۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره پرواز: ۳۷۸۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
21:10
تهران

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره پرواز: ۷۱۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
21:45
تهران

۱۲۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره پرواز: ۷۱۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
21:50
تهران

۱۷۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره پرواز: ۷۱۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
21:50
تهران

۱۱۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره پرواز: ۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
22:15
تهران

۱۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره پرواز: ۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
22:15
تهران

۱۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره پرواز: ۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
22:15
تهران

۱۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره پرواز: ۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
22:20
تهران

۲۱۵,۳۳۶ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره پرواز: ۱۰۸۶
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
22:30
تهران

۴۷۳,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره پرواز: ۱۰۸۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
22:30
تهران

۳۴۲,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر