قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۹۸۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۴۵

۳۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۹۸۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۴۵

۳۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

ساها

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۱۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۵۵

۳۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

ساها

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۱۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۵۵

۳۲۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

ساها

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۱۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۵۵

۳۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۴۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۳۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۵

۳۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۵

۳۵۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ماهان ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۱۰۸۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۵

۴۲۶,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

قشم ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۱۲۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۳۷۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

قشم ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۱۲۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۴۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر