قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
شماره پرواز: ۳۷۷۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۰

۳۱۵,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
شماره پرواز: ۳۷۷۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۰

۲۷۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

ساها

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
شماره پرواز: ۱۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۵۵

۱۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

قشم ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
شماره پرواز: ۱۲۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۲۵

۲۴۶,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

قشم ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
شماره پرواز: ۱۲۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۲۵

۳۲۰,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

قشم ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
شماره پرواز: ۱۲۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۲۵

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

قشم ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
شماره پرواز: ۱۲۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۲۵

۱۸۸,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
شماره پرواز: ۴۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۳۲۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
شماره پرواز: ۴۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۲۷۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

قشم ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
شماره پرواز: ۱۲۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۱۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
شماره پرواز: ۱۰۸۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۵

۳۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر