قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایر

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۴۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۲۰

۳۷۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایر

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۴۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۲۰

۳۲۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آسمان

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۸۵۵
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۲۵

۷۶۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

ماهان ایر

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۱۰۸۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۳۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

قشم ایر

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۱۲۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۳۴۷,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر