قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

وارش

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
شماره پرواز: VR۵۸۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۵۵۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
شماره پرواز: ۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۵۵

۵۶۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
شماره پرواز: ۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۵۵

۵۶۲,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

سپهران

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
شماره پرواز: ۴۳۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۲۰

۵۷۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر