قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
شماره پرواز: ۳۷۸۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۶:۵۵

۶۰۱,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
شماره پرواز: ۴۰۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۳۳۰,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
شماره پرواز: ۴۰۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۳۲۰,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

سپهران

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
شماره پرواز: ۴۳۰۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۲۰

۲۸۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
شماره پرواز: ۳۷۷۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۲۰

۵۲۷,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

معراج

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
شماره پرواز: ۲۸۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۳۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

معراج

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
شماره پرواز: ۲۸۴۱*
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۳۰۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
شماره پرواز: ۱۰۸۶
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۵۴۱,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
شماره پرواز: ۱۰۸۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۳۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر