قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
شماره پرواز: ۸۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۴۸۹,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
شماره پرواز: ۳۷۷۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۱۰

۴۸۹,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آتا

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
شماره پرواز: ۵۷۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۰

۳۹۴,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ساها

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
شماره پرواز: ۱۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۲۵

۳۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
شماره پرواز: ۹۸۵
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۴۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ماهان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
شماره پرواز: ۱۰۸۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۵۸۹,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

قشم ایر

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
شماره پرواز: ۱۲۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۴۱۰,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

قشم ایر

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
شماره پرواز: ۱۲۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۵۰۸,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر