قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایرتور

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
شماره پرواز: ۹۸۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۴۵

۳۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
شماره پرواز: ۹۸۵
کلاس پروازی: بیزینس
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۷:۴۵

۴۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
شماره پرواز: ۴۰۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۳۴۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
شماره پرواز: ۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۴۰

۳۶۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
شماره پرواز: ۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۱۸:۴۰

۴۲۶,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
شماره پرواز: ۴۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۶۱۶,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ساها

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
شماره پرواز: ۱۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۳۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ساها

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
شماره پرواز: ۱۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۳۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

معراج

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
شماره پرواز: ۲۸۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۳۸۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
شماره پرواز: ۱۰۸۶
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۵۸۹,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر