قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۵

۴۳۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۵

۵۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۵

۶۱۳,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر