قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۱
شماره پرواز: ۹۸۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۲۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

قشم ایر

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۱
شماره پرواز: ۱۲۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۲۲۶,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

قشم ایر

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۱
شماره پرواز: ۱۲۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۲۸۱,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۱
شماره پرواز: ۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۲۱۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۱
شماره پرواز: ۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۲۰۵,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر