قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ساها

شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
شماره پرواز: ۱۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۹۴۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

وارش

شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
شماره پرواز: ۵۸۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۹۴۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آتا

شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
شماره پرواز: ۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۵۰

۹۴۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آتا

شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
شماره پرواز: ۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۵۰

۹۴۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

پارس

شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
شماره پرواز: ۴۴۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۵۰

۹۴۱,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
شماره پرواز: ۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۵۵

۸۷۰,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر