قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۵۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۰۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۵۸۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۵۲۰,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: IR۲۳۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۵

۵۵۰,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: IR۲۳۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۵

۶۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۴۵۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۵۸۴,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر