قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
شماره پرواز: ۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۲۰

۶۷۳,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
شماره پرواز: IV۶۹۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۶۷۳,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر