قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آسمان

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
شماره پرواز: ۸۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۲۰

۹۴۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آتا

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
شماره پرواز: ۵۶۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۷۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

تابان ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
شماره پرواز: ۶۲۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
شیراز
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۸۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر