قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره پرواز: ۱۰۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:35
اهواز

۲۸۲,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

ایران ایرتور

جمعه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
21:00
اهواز

۱۳۰,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

ایران ایرتور

جمعه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
21:00
اهواز

۱۳۰,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

نفت ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره پرواز: ۲۶۱۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
21:15
اهواز

۱۸۶,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

نفت ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره پرواز: ۲۶۱۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
21:15
اهواز

۱۵۹,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

نفت ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره پرواز: ۲۶۱۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
21:15
اهواز

۱۷۰,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر