قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۵۷۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
12:40
اهواز

۲۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: I۳۵۷۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
12:40
اهواز

۲۱۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
14:40
اهواز

۳۰۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۳۱۱
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
15:15
اهواز

۳۵۷,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۳۱۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
15:15
اهواز

۲۹۴,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۳۱۱
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
15:15
اهواز

۴۲۱,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۵۶۳۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:40
اهواز

۲۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۸۳۲
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
20:15
اهواز

۲۸۶,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر