قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آسمان

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۸۳۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۰۰

۳۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

نفت ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۲۶۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۳۳۰,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۱۰۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۲۰

۳۴۹,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۱۰۶۰
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۲۰

۵۶۰,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۱۹
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۴۳۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۱۹
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۵۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

نفت ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۲۶۱۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۵۵

۳۳۰,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۰۵

۳۳۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۰۵

۳۳۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر