قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آتا

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۵۷۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۱:۳۰

۴۰۳,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

قشم ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۱۳۰۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۱۵

۳۱۵,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

زاگرس

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۴۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۵۵

۲۹۴,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

زاگرس

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۴۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۵۵

۳۵۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

زاگرس

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۴۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۵۵

۳۵۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۸۳۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۲۰

۲۸۳,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۸۳۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۲۰

۲۷۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر