قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۸۳۰
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۰:۳۰

۴۳۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۸۳۰
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۰:۳۰

۴۲۰,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

زاگرس

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۴۰۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۰۵

۵۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

قشم ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۱۳۰۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۱۵

۴۵۱,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

زاگرس

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۴۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۴۵

۶۷۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

زاگرس

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۴۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۴۵

۵۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

نفت ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۲۶۰۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۵۰

۶۷۳,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

نفت ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۲۶۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۱۵

۶۰۹,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۶۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۴۳۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۹۸۸C
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۶۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۴۳۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر