قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۴۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۱۵

۶۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۲۶۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۵۵

۶۴۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۲۶۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۵۵

۶۷۳,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۲۶۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۵۵

۶۰۹,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۳۵

۶۸۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۰۵

۶۰۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۲۶۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۲:۵۰

۶۷۳,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر