قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۴۳۱
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۶:۰۵

۱,۲۰۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۵۸۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۶:۲۰

۵۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۵۸۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۶:۲۰

۵۵۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۴۰۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۶:۴۵

۵۴۰,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۴۰۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۶:۴۵

۶۰۳,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر