قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
شماره پرواز: ۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۱۰

۱,۰۵۹,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
شماره پرواز: ۲۶۴۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۱,۰۵۹,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

زاگرس

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
شماره پرواز: ۴۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۹۸۲,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر