قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۳۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:45
اصفهان

۲۱۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۳۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:45
اصفهان

۲۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۵۳۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
22:10
اصفهان

۳۰۲,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر