قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

آتا

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۵۷۰۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
17:45
اصفهان

۳۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

آتا

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۵۷۰۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
17:45
اصفهان

۲۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۰۶۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:30
اصفهان

۲۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۰۶۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:30
اصفهان

۳۱۵,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ZV۴۰۶۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:30
اصفهان

۲۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۰۶۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:30
اصفهان

۳۰۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

قشم ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۱۲۸۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
21:05
اصفهان

۲۲۵,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

قشم ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۱۲۸۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
21:05
اصفهان

۲۳۴,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۲۳۸
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
21:10
اصفهان

۳۷۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۲۳۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
21:10
اصفهان

۱۹۸,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۲۳۸
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
21:10
اصفهان

۳۱۵,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر