قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

تابان ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۹۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۰۸:۴۵

۲۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

تابان ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۳۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۲۴۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

تابان ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۳۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۲۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آتا

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۸:۵۰

۳۴۷,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آتا

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۸:۵۰

۳۰۴,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ماهان ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۴۵۳۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۲:۱۰

۲۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ماهان ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۴۵۳۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۲:۱۰

۳۱۶,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر