قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

تابان ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۳۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:00
اصفهان

۴۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

قشم ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۱۲۸۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
21:00
اصفهان

۴۳۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

قشم ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۱۲۸۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
21:00
اصفهان

۴۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

قشم ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۱۲۸۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
21:00
اصفهان

۵۹۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

قشم ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۱۲۸۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
21:00
اصفهان

۳۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر