قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۳۴۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:20
اصفهان

۲۶۲,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۲۵۴
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
16:45
اصفهان

۳۱۵,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۲۵۴
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
16:45
اصفهان

۳۷۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۲۵۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:45
اصفهان

۲۶۲,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۲۵۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:45
اصفهان

۱۹۸,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۵۷۰۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:05
اصفهان

۱۲۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۵۷۰۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:05
اصفهان

۱۳۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر