قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

تابان ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۶۲۳۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۷:۴۵

۳۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

قشم ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۱۲۸۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۴۵۳,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

قشم ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۱۲۸۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۳۶۸,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۴۵۳۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۲:۱۰

۳۶۴,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر