قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۶۲۳۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
17:00
اصفهان

۱۳۴,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۶۲۳۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
17:00
اصفهان

۱۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۶۲۳۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
17:00
اصفهان

۱۲۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

آتا

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۵۷۰۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:20
اصفهان

۱۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۲۸۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
21:20
اصفهان

۲۰۸,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۵۳۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
22:10
اصفهان

۲۵۱,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر