قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

آتا

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: I۳۵۷۰۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۹:۲۵

۲۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آتا

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۵۷۰۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۹:۲۵

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

آتا

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۵۷۰۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۹:۲۵

۲۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آتا

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۵۷۰۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۹:۲۵

۲۴۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۴۵۳۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۲:۱۰

۲۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ماهان ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۴۵۳۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۲:۱۰

۳۱۶,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر