قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

تابان ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
شماره پرواز: ۶۲۳۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۸:۱۵

۲۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آتا

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
شماره پرواز: ۵۶۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۹:۳۵

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

آتا

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
شماره پرواز: ۵۶۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۹:۳۵

۲۵۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

قشم ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
شماره پرواز: ۱۲۸۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۱:۱۰

۲۷۸,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

قشم ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
شماره پرواز: ۱۲۸۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۱:۱۰

۲۷۰,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
شماره پرواز: ۴۵۳۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۲:۱۰

۲۶۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر