قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

زاگرس

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۴۰۶۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۲:۳۰

۲۸۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۴۰۶۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۲:۳۰

۳۱۴,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۴۰۶۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۲:۳۰

۲۶۳,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

تابان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۶۲۳۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۸:۱۵

۴۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

تابان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۶۲۳۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۸:۱۵

۴۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

قشم ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۱۲۸۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۹:۴۰

۴۵۳,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آتا

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۵۶۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۰:۴۰

۴۳۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر