قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

وارش

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۵۸۶۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۹:۰۰

۳۲۴,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

وارش

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۵۸۶۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۹:۰۰

۳۳۱,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

وارش

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۵۸۶۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۹:۰۰

۴۶۳,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

وارش

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۵۸۶۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۹:۰۰

۳۳۱,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

قشم ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۱۲۸۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۴۳۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر