قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

وارش

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۵۸۶۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۷:۵۵

۴۹۵,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

قشم ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۱۲۸۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۳۲۲,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آتا

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۵۶۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۰:۵۰

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

آتا

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۵۶۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۰:۵۰

۲۵۱,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۴۵۳۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۲:۱۰

۲۸۹,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

قشم ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۱۲۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۲۲۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر