قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آتا

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۵۶۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۰:۱۰

۴۹۵,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۴۵۳۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۲:۱۰

۴۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

قشم ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۱۲۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۴۰۴,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

قشم ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۱۲۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۴۳۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر