قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۳۳۳۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۰۷:۱۰

۴۴۲,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۳۳۳۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۰۷:۱۰

۴۹۷,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ماهان ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۴۵۳۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۰۷:۳۰

۴۲۱,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ماهان ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۴۵۳۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۰۷:۳۰

۴۵۴,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آتا

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۵۶۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۲:۳۰

۲۸۰,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آتا

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۵۶۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۲:۳۰

۳۰۰,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۳۳۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۵:۰۰

۳۳۶,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۳۳۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۵:۰۰

۲۹۴,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

قشم ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۱۲۸۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۵:۴۵

۲۷۲,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

قشم ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۱۲۸۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۵:۴۵

۳۲۲,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر