قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۳۱۶
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۵:۲۰

۶۵۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۳۱۶
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۵:۲۰

۵۸۰,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۳۱۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۵:۲۰

۳۸۹,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۳۱۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۵:۲۰

۳۳۶,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آتا

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۵۶۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۲۵۱,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۱۲۸۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۱۲۸۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۲۷۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۴۵۳۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۲:۱۰

۴۲۱,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر