قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۵۶۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۴:۰۵

۲۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۵۶۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۴:۰۵

۲۷۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۵۶۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۴:۰۵

۵۴۷,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۳۳۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۴:۴۵

۵۴۶,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۳۳۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۴:۴۵

۵۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۲۲۴
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۶:۰۵

۷۰۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۲۲۴
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۶:۰۵

۸۶۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۲۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۶:۰۵

۵۴۶,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر