قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آتا

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: I۳۵۶۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۳:۵۰

۷۶۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آتا

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: I۳۵۶۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۳:۵۰

۷۵۲,۱۳۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آتا

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: I۳۵۶۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۳:۵۰

۷۴۲,۱۳۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر