قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۵۶۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۳:۵۵

۵۸۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: I۳۵۶۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۳:۵۵

۵۸۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر