قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

معراج

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۲۸۵۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۷۵۴,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: IV۶۹۹۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۳:۳۰

۷۴۹,۱۲۵ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۶۹۹۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۳:۳۰

۷۴۸,۷۵۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۶۹۹۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۳:۳۰

۷۴۹,۱۲۵ تومان

ظرفیت ۹ نفر