قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۴۳C
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۸۵۵,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۲۹۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۵۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

وارش

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۵۸۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۲۵

۵۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۳۸۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۴۵

۴۱۰,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۳۸۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۴۵

۴۴۲,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۵۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۴۵

۶۸۳,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۱۳C
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۱۵

۹۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۲۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۵۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۲۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۵۰۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۲۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۵۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۵۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۵۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر