قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:30
کیش

۵۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

معراج

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:15
کیش

۴۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

معراج

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:35
کیش

۶۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر