قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۷۰۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۴۲۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

معراج

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۲۸۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۴۵۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

معراج

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۲۸۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۴۰۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

معراج

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۲۸۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۶۱۹,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

معراج

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۲۸۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۴۱۰,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۴۰۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۴۵

۴۵۵,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر