قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

کیش ایر

سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
شماره پرواز: ۷۰۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۱:۱۵

۱,۱۲۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
شماره پرواز: ۷۱۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۱,۰۶۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کیش ایر

سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
شماره پرواز: ۷۱۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۱,۰۵۱,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

کیش ایر

سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
شماره پرواز: ۷۱۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۱,۱۲۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر