قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۰۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۴۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

تابان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۶۲۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۴۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

آتا

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۵۶۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۳۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

آتا

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۵۶۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۳۷۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

آتا

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۵۶۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۲:۵۰

۳۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

زاگرس

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۴۰۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۳:۴۵

۴۰۲,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

زاگرس

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۴۰۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۳:۴۵

۴۲۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کیش ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۷۰۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۳:۵۰

۴۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۷۰۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۳:۵۰

۴۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر