قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره پرواز: ۶۲۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
21:00
مشهد

۱۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره پرواز: ۶۳۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
21:15
مشهد

۱۰۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره پرواز: ۴۰۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
22:15
مشهد

۱۰۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره پرواز: ۴۰۲۷C
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
22:15
مشهد

۱۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره پرواز: ۴۰۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
22:15
مشهد

۱۰۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره پرواز: ۶۲۵۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
22:30
مشهد

۱۰۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره پرواز: ۴۰۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:15
مشهد

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر