قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۰۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۷:۳۵

۱,۰۱۹,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: IV۴۹۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۲:۵۰

۱,۰۱۹,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر