قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آسمان

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۳۷۸۲
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
09:40
شیراز

۳۲۷,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

آسمان

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۳۷۸۲
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
09:40
شیراز

۳۵۰,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۱۰۸۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
09:45
شیراز

۲۸۲,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۱۰۸۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
09:45
شیراز

۳۴۲,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

آتا

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۵۶۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
14:00
شیراز

۴۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آسمان

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۳۷۸۶
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
14:50
شیراز

۳۵۰,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۲۶
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
15:40
شیراز

۴۳۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۲۶
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
15:40
شیراز

۵۱۶,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۰۱۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:20
شیراز

۳۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۰۱۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:20
شیراز

۴۱۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۰۱۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:20
شیراز

۴۲۲,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

سپهران

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۳۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:40
شیراز

۵۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

سپهران

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۳۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:40
شیراز

۴۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

سپهران

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۳۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:40
شیراز

۶۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آسمان

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۳۷۷۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:00
شیراز

۳۱۸,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۱۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:15
شیراز

۲۶۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۱۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:15
شیراز

۲۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

سپهران

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۳۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:40
شیراز

۲۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

سپهران

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۳۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:40
شیراز

۳۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

سپهران

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۳۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:40
شیراز

۳۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

سپهران

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۳۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:40
شیراز

۲۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر