قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۹۸۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۰:۳۰

۵۱۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۴۰۱۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۱۰

۴۸۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

تابان ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۶۲۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۸:۱۰

۴۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

سپهران

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۴۳۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۲۰

۵۶۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۷۱۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۳:۱۵

۴۱۲,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۷۱۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۳:۱۵

۴۵۹,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۷۱۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۳:۱۵

۴۷۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۷۱۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۳:۱۵

۴۱۲,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر