قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

قشم ایر

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۱۲۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۵۰

۲۷۸,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

قشم ایر

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۱۲۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۵۰

۲۴۹,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

قشم ایر

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۱۲۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۵۰

۳۴۷,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

سپهران

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۴۳۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۳۰۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

سپهران

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۴۳۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۲۶۴,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر