قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
شماره پرواز: ۳۷۸۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۵۲۷,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
شماره پرواز: ۴۰۱۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۱۰

۳۸۶,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

سپهران

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
شماره پرواز: ۴۳۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۷:۰۵

۴۱۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

معراج

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
شماره پرواز: ۲۸۴۰*
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۴۲۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
شماره پرواز: ۱۰۸۷
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۵۴۱,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
شماره پرواز: ۱۰۸۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۴۶۸,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

سپهران

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
شماره پرواز: ۴۳۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۱:۴۰

۴۴۲,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر